Все по-рядко се използват пасивните методи на преподаване

“Ние сме иновативно училище от учебната 2019-2020 година. Работим вече три години за въвеждане на иновации в учебния процес. Целта на иновацията е осъвременяване на интерактивните методи на преподаване и оценяване на учениците чрез използване на електронни средства с помощта на съществуващата облачна система, като се внедри използване на интерактивни учебни материали чрез съвременен софтуер – Thinglink, Animoto. Също и като се внедри използване на Google forms за проверка и оценка на знанията, използвайки възможностите на облачните технологии” – каза Светла Калапишева, директор на Професионална гимназия по земеделие “Стефан Цанов”, Кнежа.

Автор: Ефтика Георгиева

Източник: Капитал

Прочети повече ТУК.