Габрово застъпва все по-силно дуалното обучение

Споразумение за партньорство между Технически университет-Габрово и Професионалната техническа гимназия „д-р Никола Василиади” разкрива по-добри перспективи за младите хора и тяхната професионална реализация.

Чрез споразумението двете институции от Габрово ще реализират съвместни инициативи и партньорство при провеждане на интегративни уроци на ученици от различните специалности в училището с преподаватели от ТУ – Габрово. Предвижда се също съвместно осъществяване на клубните занимания по интереси и разработване на сборник-наръчник за учениците от техническата гимназия в подкрепа на дуалното обучение по специалността „Мехатроника”. Партньорството обхваща иновативното обучение в дуалната специалност „Електрически превозни средства”, както и разработването на учебни планове, програми и учебни помагала в подкрепа на новите технически дисциплини в училището. „Чрез това споразумение нашите ученици и младите хора ще имат възможност да продължат своето образование и най-важното ще останат да се развиват в град Габрово, който е обявен за най-добър град за живеене”, каза Корнелия Мотова, директор на ПТГ „Д-р Никола Василиади”. С този акт на ангажираност се демонстрира смисълът на връзката между образование, бизнес и наука, подчерта Таня Христова, кмет на Община Габрово. По нейните думи, споразумението създава условия за всеки млад човек да тръгне по пътя на специалностите, които създават продукт.

Източник: technews.bg

Прочети повече ТУК.