Годишна валоризационна конференция 2020

На 18 декември 2020 г., Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, проведе своята

 

ГОДИШНА ВАЛОРИЗАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ 2020

 Годишната конференция се проведе за първи път онлайн, поради специфичната здравна обстановка в страната ни, в Европа и в целия свят. В събитието се включиха повече от 80 участници от България, гости и бенефициенти на проекти по всички сектори на Програма „Еразъм+“ и на Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Като най-тържественото ежегодно събитие на ЦРЧР, по време на което се прави обзор на осъществените през годината дейности, и на успехите, постигнати в сферата на двете европейски програми в България, Конференцията беше открита от г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на ЦРЧР. Той направи обобщен преглед на постиженията в България през целия програмен период 2014 – 2020, като акцентира върху броя на организациите бенефициенти през годините, броя на преките участници, както и върху размера на европейските и национални средства, инвестирани благодарение на двете програми в българското образование, обучение, младеж и спорт. С чувство на удовлетворение от постигнатото и в очакване за стартирането на новата Програма „Еразъм+“ 2021 – 2027, екипът на ЦРЧР отбеляза края на Програмния период „Еразъм+“ 2014 – 2020г, както и на Програма „Европейски корпус за солидарност“ 2018 – 2020.

Източник: hrdc.bg

Прочети повече ТУК.