Дуалната система на обучение популяризират по европроект в Разлог

Разложка професионална гимназия „Никола Стойчев“ се включи в информационна кампания за популяризиране на дуалната система на обучение. Кампанията протече в рамките на два дни и стартира на 30 юли с конферентна среща, на която присъстваха учители, родители и ученици. Инициативата е част от изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ и по време на срещата бяха представени целта на проекта и основните му дейности.

Проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ е с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката. Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд. Целта му е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда. Дейностите са насочени към подобряване на компетентностите на учителите и преподавателите по професионална подготовка, и придобиване на педагогически и методически умения от представители на работодателите.

Източник: eufunds.bg

Прочети повече ТУК.