Заместник-министър Tаня Mихайлова: дуалното обучение гарантира бърза реализация

Дуалното обучение помага на учениците веднага да си намерят работа, защото ученето в реална работна среда им дава умения и им гарантира успешна реализация. Това каза заместник-министърът на образованието Таня Михайлова при посещението си в Професионалната гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ в Сливен.

Там тя откри нова физична лаборатория за изследване на текстилни материали, обзаведена по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. С 26 500 лева е закупено модерно оборудване, което е единственото в страната за обучение на ученици. Това са преносим спектрофотометър, който е съвременен уред за измерване на цветове при проектиране на прежди и за качествен контрол, както и текстилен влагомер. Уредите се ползват в съвременното предачно производство.

Основната цел на проекта, който изпълнява МОН, е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, да повиши качеството на професионалното образование и да засили връзката му с пазара на труда. Той е насочен към осигуряване на модерно оборудване, което помага за обучението на ученици по професии, които са защитени или търсени от пазара на труда.

За новата учебна 2021/2022 година в ПГТО „Д. Желязков“ са планирани 5 паралелки, които ще се обучават по дуалната система.

Дуалното обучение помага на учениците веднага да си намерят работа, защото ученето в реална работна среда им дава умения и им гарантира успешна реализация. Това каза заместник-министърът на образованието Таня Михайлова при посещението си в Професионалната гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ в Сливен.

Там тя откри нова физична лаборатория за изследване на текстилни материали, обзаведена по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на Оперативна Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. С 26 500 лева е закупено модерно оборудване, което е единственото в страната за обучение на ученици. Това са преносим спектрофотометър, който е съвременен уред за измерване на цветове при проектиране на прежди и за качествен контрол, както и текстилен влагомер. Уредите се ползват в съвременното предачно производство.

Основната цел на проекта, който изпълнява МОН, е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, да повиши качеството на професионалното образование и да засили връзката му с пазара на труда. Той е насочен към осигуряване на модерно оборудване, което помага за обучението на ученици по професии, които са защитени или търсени от пазара на труда.

За новата учебна 2021/2022 година в ПГТО „Д. Желязков“ са планирани 5 паралелки, които ще се обучават по дуалната система.

Източник: mon.bg

Прочети повече ТУК.