Иновативен проект за въвеждане на мултисекторен подход в системата образованието

С подкрепата на програма ,,Еразъм +‘‘ на Европейския съюз, Call 2020 Round 1 KA2 – Cooperation for innovation and the exchange of good practices стартира изпълнението на проект „Въвеждане на мултисекторен подход в системата на основния етап на обучение в средното образование, чрез прилагане на знанията от всички учебни дисциплини в усвояването на умения за справяне с житейски ситуации”. Проектът ще се осъществавя посредством екипната работа на пет партньорски организации:
 Сдружение с нестопанска цел „Развитие на иновативни стартиращи компании“;
 POLITISTIKOS SYLLOGOS “KOINONIKO PANEPISTIMIO ENERGON POLITON” Greece;
 FSN Association, z.s. Czech Republic;
 ACTON EXCHANGE LTD United Kingdom;
 Основно училище „Свети свети Кирил и Методий“, с. Чавдар;
 Основно училище „Свети Свети Кирил и Методий“, с. Труд.

Прочетете повече тук

Източник: Facebook – Multisectoral approach