Какви са предимствата от въвеждането на дуално обучение във висшето образование?

По темата говорят Ирена Рашкова и Цветелина Петрова – преподаватели в Технически университет гр. Габрово, както и Николинка Хинкова – член на борда на директорите на “Мехатроника” АД