Конференция със заинтересованите страни по дейност ECVET,17 октомври 2019г., гр. София

Вярвайки, че бързите темпове на технологичните промени ще продължат и знаейки, че очакванията са, че професионалното образование и обучение трябва да стане още „по-отзивчиво“ към нуждите на пазара на труда, бихме искали да отворим поле за дискусия, където да обсъдим по-ефективно развитие на необходимите умения и по-силни механизми за обратна връзка между индустрията и професионално образование и обучение.

Все по-гъвкавите образователни и обучителни пътеки ще намаляват пречките за плавни преходи, което ще позволява на обучаемите да напреднат в ученето и по-лесно да се придвижват от учене към работно място. Това е свързано и с продължаващото насочване към „резултатите от учене“ и акцентирането на трансверсалните умения, разширявайки съдържанието на курсовете.

Имайки предвид това и в изпълнение на годишния план за работа по развитие и популяризиране на системата на ECVET в България, Център за развитие на човешките ресурси ви кани на Конференция със съответните заинтересовани страни от дейност ECVET, която ще се проведе на 17 октомври 2019г. в сградата на ЦРЧР – гр. София, ул. Граф Игнатиев 15.

Източник: hrdc.bg

Прочети повече ТУК.