Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Правителството одобри Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. с Протокол № 72.4 на МС от 16.12.2020 г. Концепцията се основава на документи, разработени от екип на Българската академия на науките (БАН) и външни експерти, и предлага цялостна визия за развитието и използването на изкуствения интелект (ИИ) в България.

Документът е базиран на текстове на Европейската комисия, които разглеждат ИИ като един от основните двигатели на цифровата трансформация и като главен фактор за осигуряване на конкурентоспособността на европейската икономика и високо качество на живот.

Основната цел на Концепцията е да обедини усилията по разработка и внедряване на системи с изкуствен интелект чрез създаване на научен, експертен, бизнес и управленски капацитет. Предвижда се осигуряване на модерна комуникационна и научна инфраструктура за развитие на цифрови технологии от ново поколение. Ще бъде усъвършенствана и системата за образование и учене през целия живот. Документът планира още да подкрепи развитието на научните изследвания и внедряването на иновации в ключови сектори, като пъpвият eтaп (2021-2023 г.) oт Концепцията ce фoĸycиpa въpxy нayчнитe изcлeдвaния, интeлигeнтнoтo ceлcĸo cтoпaнcтвo и интeлигeнтнoтo здpaвeoпaзвaнe.

Източник: pedagozi.bg

Прочети повече ТУК.