Кръгла маса с МОН на тема „Мерки за повишаване внедряването на ECVET в системата на ПОО и приложението му в България“

Центърът за развитие на човешките ресурси съвместно с Министерство на образованието и науката проведе на 13 декември 2018г. кръгла маса на тема „Мерки за повишаване внедряването на ECVET в системата на ПОО и приложението му в България“.

Кръглата маса бе открита с официални приветствия от г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката и г-н Петьо Кънев, изпълнителен директор на ЦРЧР.

Г-жа Михайлова очерта значението и ролята на ECVET по отношение на нарастващата нужда от адаптиране на уменията към променящия се профил на съществуващите професии, както и създаване на все по-добри възможности за вертикална проходимост на образователните системи и признаване на резултати от учене.

Източник: hrdc.bg

Прочети повече ТУК.