Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване “Сава Младенов” – Тетевен

Представяне на специалностите изучавани в професионалната гимназия от Златина Каталиева – директор.