Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София – Специалност “Компютърна анимация”

Представяне на специалността “Компютърна анимация” изучавана в професионалната гимназия.