Национална професионална гимназия по полиграфия и фотография – София – Специалност “Компютърна графика”

Представяне на специалността “Компютърна графика” изучавана в професионалната гимназия.