Област Враца с най-много училища на дуална форма на обучение – 9

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца съгласува Държавния план-прием за учебната 2021/2022 година

Новите специалности по професии, които се предлагат за новата учебна година са в община Враца – СУ “Отец Паисий“ – „компютърна графика“, община Борован – ПГ по транспорт „Коста Петров“ – „спедиция, транспортна и складова логистика“ и в Професионалната гимназия на община Мизия – „зеленчукопроизводство“ и „технология на машиностроенето“.

Училищата, които са подписали споразумения за дуална форма на обучение са ПГ „Димитраки Хаджитошин“ по специалност „бутикови облекла“ и ППМГ по специалност „приложно програмиране“ във Враца, ПГ по МСС – Мездра за специалностите „автотранспортна техника“ и „локомотиви и вагони“, ПГ – Мизия по новата специалност „зеленчукопроизводство“, СУ “Христо Ботев“ – Оряхово за специалност „машини и системи с ЦПУ“.

„Уверена съм, че въпреки условията на Ковид кризата, в които живеем, ще успеем на областно ниво, да реализираме всички дейности по подготовката на приема, както и да постигнем максималната пълняемост на паралелките, които са планирани. С помощта на правителството, което осигурява всички базисни условия за по-добро финансиране на образованието, материална обезпеченост на училищата и квалификация на педагогическите кадри чрез държавния бюджет, националните и оперативни програми се дава шанс на системата да се развива ефективно“, добави Малина Николова.

Източник: dnews.bg

Прочети повече ТУК.