Община Тетевен и гимназия ,,Сава Младенов“ в партньорство за реализиране на дуална форма на обучение

Ученици от 8 клас от Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване ,,Сава Младенов“ ,,Сава Младенов“ специалност ,,Горско стопанство и дърводобив“, професия ,,Техник – лесовъд“ проведоха своето първо „пробно стажуване“ в Община Тетевен. „Пробното стажуване“ е една от дейностите на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“ по „Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Инж. Цветомир Симеонов – ръководител дейност „Управление и стопанисване на общински гори“ (УСОГ) при Община Тетевен и неговите колеги, имаха възможността да споделят своя опит и да разкажат по-подробно на учениците за дейностите, с които е свързана тяхната работа. Учениците разказаха какво ги е накарало да продължат своето образование в сферата на горското стопанство и защо са избрали именно НПГГСД ,,Сава Младенов“ и Тетевен.

Вече две години Община Тетевен е в партньорство с професионалната гимназия за реализирането на обучение чрез работа /дуална система на обучение/ . През лятото взе активно участие в информационно събитие по проект „Подкрепа на дуалната система на обучение“, по време на което бяха представени добри практики за популяризиране на дуалната система на обучение и насърчаване на сътрудничеството между училищата и бизнеса. Три поредни години НПГГСД „Сава Младенов“ и Община Тетевен осъществяват партньорство при провеждането на двуседмична производствена практика на ученици от 11 клас, от специалности „Горско стопанство и дърводобив“ и „Горско и ловно стопанство“.

Източник: actualno.com

Прочети повече ТУК.