Онлайн информационно събитие посветено на „Бранда ECVET“ – 20 октомври 2020 г.

На 20 октомври (вторник), 2020 г. от 10:30 ч. ще се проведе онлайн информационно събитие, организирано от Центъра за развитие на човешките ресурси и подготвено от екип на националните ECVET експерти с актуална информация по темите – Модулното обучение – възможност за прилагане на ECVET, Роля на партньорството при прилагане на Бранда ECVET, Прилагане принципите на ECVET при организация на практики за мобилност в условията на пандемия. Преходите към по-дигитална и по-зелена икономика ще изисква от професионалното образование и обучение да се адаптира така, че учащите се да придобиват уменията, необходими за двойния преход. Осъвременяването на професионалното образование и обучение е оправдано поради широкото навлизане на автоматизацията и цифровизацията в производството и услугите, които продължават да променят облика на пазарите на труда. Вече имате и основно разбиране за ECVET и бихте искали да прилагате по-често на практика цялостно Бранда ECVET като създавате все по-активни партньорства при конкретни споразумения за трансфер на кредити и в условията на пандемия.

Източник: hrdc.bg

Прочети повече ТУК.