ПГБТ – Пловдив – Специалност “Електрически Инсталации”

Представяне на специалността “Електрически Инсталации” в професионалната гимназия.