ПГБТ – Пловдив, специалност “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника” 2

Представяне на специалността “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника” в професионалната гимназия.