ПГБТ – Пловдив, специалност “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника”

Представяне на специалността “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника” в професионалната гимназия.