Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – Ямбол

Представяне на специалностите изучавани в професионалната гимназия от Теодора Сулева – директор.