Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии – Ямбол, специалност: Екология

Представяне на специалността “Екология” изучавана в професионалната гимназия.