Педагози от СПГ „Алеко Константинов“-Свищов бяха на обучение в Берлин

От 31.03.2019 г. до 07.04.2019 г. в Германия, страна – лидер в дуалното обучение, се проведе международна мобилност на осем учители от СПГ „Алеко Константинов“, преподаващи предмети от професионалната подготовка.

Това стана възможно чрез участието в проект 2018-1-BG01-KA102-047382 „Обучение чрез работа за успешна професионална реализация” по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: „Образователна мобилност за граждани”, Сектор Професионално образование и обучение”. В изпълнение на дейностите по проекта се проведе едноседмична визита на осем педагогически специалисти, в това число директор и заместник-директор, от СПГ „Алеко Константинов“ и посещение на професионални училища, прилагащи дуалната форма на обучение в град Берлин, Германия.

Източник: dariknews.bg

Прочети повече ТУК.