Повече дуални паралелки през следващата учебна година

Пет професионални гимназии в Пловдив разширяват програмите си за дуално обучение през следващата година. Така от 9, паралелките, в които обучението ще е в партньорство с бизнеса, се увеличават на 20.