Покана за кандидатстване за Харта за мобилност 2018, сектор „Професионално образование и обучение“ на Ключова дейност 1

Публикувана е Националната покана за кандидатстване за акредитация за получаване на Харта за мобилност в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) по Ключова дейност 1, „Образователна мобилност за граждани“ на Програма „Еразъм+“.

Ако Вашата организация участва активно в проекти за мобилност в областта на ПОО и се интересува от засилване на интернационализацията си, то настоящата покана може да представлява подходяща възможност за целта.

Източник: hrdc.bg

Прочети повече ТУК.