Проект за подобряване на образователния процес на деца с увредено зрение

В рамките на 24 месеца, от март 2022 г. до февруари 2025 г., Креативен център – Пловдив, заедно с партньорски организации от България, Италия и Румъния, ще реализира проект, насочен към подобряване на образователния процес на деца с увредено зрение. Проектът се финансира от програма “Еразъм+” на ЕС и има за цел да създаде равни възможности за учениците с увредено зрение за интегриране в системата на средното образование.

Водещата цел на проекта е да се осигури равен достъп до учебни помагала, допълнителна литература и материали, които да бъдат адаптирани в достъпен формат за децата с нарушено зрение. Освен това, проектът се фокусира върху подпомагането на учителите, експертите и семействата на деца с увредено зрение в изграждането на подкрепяща среда.