Професионална гимназия “Велизар Пеев” гр. Своге

Прием в специалност “Електрически превозни средства”