Професионална гимназия „Николай Хайтов“ във Варна учи възпитаниците си на толерантност

Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване Николай Хайтов във Варна продължава инициативата по възпитаване у учениците си чувство на толерантност, на приемане на различните и на зачитане правата на всеки. Гимназията във Варна е сред малкото, в които се обучават деца със специални образователни потребности, обучавайки се по съвременна интегрирана система. Училището отдавна е доказало позитивите си на място, където всеки ученик се чувства като у дома си. Урокът по толерантност е продължение на успешно сътрудничесвто с европейската общност във Варна. Със своите рисунки и художествени творби учениците са спечелили техен конкурс и са получили награди