Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ във Варна

Защо са важни учебните фирми за подготовка в реални условия. Гимназията става на 30 години – какви са амбициите на нейния 30-годишен директор Деан Василев.