Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна” – Бяла Слатина

Представяне на професионалната гимназия от инж. Румен Костов – зам.-директор по учебно-производствена дейност . Училището е участник в “Текстейлър Експо” – 2019 г.