Професионална гимназия по облекло „Кн. Мария Луиза”, гр. София

Представяне на специалностите в професионалната гимназия от Елина Хинкова – преподавател. Училището е участник в “Текстейлър Експо” – 2019 г.