Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт – Дулово

Vocational High School of Clothing, Services and Transport – Dulovo

Професионална гимназия по облекло, обслужване и транспорт – Дулово

Address / Адрес: 7650, Dulovo, 42 Shumensko Shosse Str./ 7650, Дулово, ул. “Шуменско шосе” №42         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО; ТЕХНИКА

Специалности: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил; Механизация на селското стопанство; Автотранспортна техника