ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО “ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ” – гр. Сливен

Представяне на професионалната гимназия от ученичките Димитра Георгиева и Таня Митева. Училището е участник в “Текстейлър Експо” – 2019 г.