Професия: Системен инженер

Професията системен инженер е една от най-важните в сферата на системите за сигурност, особено в днешно време, когато защитеността на хората, на бизнесите и цели държави е по-важна от всякога.

Системните инженери поставят основите на всяка система, задават нейното поведение и имат ключова роля през целия цикъл по изграждането й. Те дефинират всеки процес като част от цялостното функциониране на конкретната система – от концепцията до поддръжката на готовото решение, комуникират важна информация между всички заинтересовани страни по даден проект – представители на клиента, търговски отдел, мениджърите на проекта, екипа отговорен за техническото изпълнение, както и с хората, които впоследствие ще експлоатират и поддържат системите. Затова са нужни не само технически, но междуличностни умения и качества.

Автор: Кирил Кирчев

Източник: Капитал

Прочети повече ТУК.