Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – гр. Сливен

Професионална гимназия по текстил и облекло “Добри Желязков” – гр. Сливен