Семинар за професионалното развитие „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“

Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ организира работен семинар за професионалното развитие на тема: „Принципите на европейска кредитна система за професионално образование и обучение (ЕСVЕТ) и обучението на работното място“. Събитието ще се проведе на 16 април 2019 г. в град София.

Основната цел на събитието е представяне на основните принципи на ECVET и ролята им за повишаване на възможностите за обучение на работното място, както и представяне на основните характеристики на дуалното образование и обучение.

По време на семинара участие ще вземат представители на образователни институции и Агенцията по заетостта.

Също така са планирани презентации за представяне на добри практики в обучението на работното място и дуалното образование в България.

Източник: hrdc.bg

Прочети повече ТУК.