Семинар на заинтересованите страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“ и Национално обучение на кариерните консултанти

В периода 10-12 декември 2018г. Еврогайдънс България проведе Семинар на заинтересованите страни на тема „Европейски инициативи – възможности за кариерно ориентиране и образователна мобилност“ и Национално обучение на кариерните консултанти.

Събитията бяха насочени към всички заинтересовани страни, имащи отношение към кариерното ориентиране и образователната мобилност – кариерни консултанти или педагогически съветници, психолози в училище, които в професионалната си дейност се занимават с въпроси на професионалното ориентиране на ученици или студенти и провеждат различни форми за кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове или центрове за информиране и професионално ориентиране.

Източник: hrdc.bg

Прочети повече ТУК.