Откриха автосервиз в пловдивско училище

В нов автосервиз в Професионалната гимназия по транспорт и строителни технологии “Гоце Делчев“ в Пловдив ученици ще се обучават как да ремонтират коли. Той ще бъде използван от момчетата от дуалната форма на обучение със специалност Мехатроника.  Сервизът е реновиран от техните съученици от строителната паралелка. По този начин те са провели учебната си практика.