Софийска Професионална Гимназия по Туризъм – специалност Кетъринг

Представяне на специалността “Кетъринг” в професионалната гимназия.