Споразумение за регламента за новата Програма „Еразъм+“ 2021-2027

На 11 Декември 2020 г., Съветът и Европейският парламент, с подкрепата на Европейската комисия, постигнаха споразумение за регламента за новата Програма „Еразъм+“ за периода 2021-2027 г. След приключването на тристранните преговори остава окончателното одобрение на правните текстове от страна на Европейския парламент и Съвета.

Програма „Еразъм+“ e една от най-успешните инициативи на ЕС. От създаването си през 1987 г. нейният обхват е значително разширен. Сега програмата обхваща всички сектори на образованието и обучението – от образованието в ранна детска възраст и училищното образование до професионалното обучение, висшето образование и ученето за възрастни. Тя подкрепя и сътрудничеството в областта на политиката за младежта и насърчава участието в спорта.

„Еразъм+“ ще бъде от ключово значение за изграждането на европейското пространство за образование до 2025 г. Тя ще мобилизира секторите на образованието, обучението, младежта и спорта за ускорено и устойчиво възстановяване от кризата.

Източник: hrdc.bg

Прочети повече ТУК.