Стартира иновативен проект за зелено предприемачество

Проектът “Зелени умения за зелено бъдеще” обединява усилията на 4 организации от България, Чехия и Румъния, работещи в областта на образованието в опит да се предложи дългосрочно решение на ключово общоевропейско предизвикателство, свързано с развитието на зелено мислене сред младите хора в Европа. Дейностите са насочени към покриване на нуждите на страните от ЕС за трансформация към «зелена» икономиката, както и към развитието на компетенции, необходими за създаването на «зелени» работни места и предприемачество.

Прочетете повече тук

Източник: poznanie2020.eu