Съюзът на физиците обяви конкурс за есета за ученици и студенти – „Големите открития във физиката на ХХ век“

Съюзът на физиците в България обяви национален конкурс за есета за ученици и студенти на тема „Големите открития във физиката на ХХ век“. Крайният срок е 29 април 2021 г., като есетата ще бъдат оценявани от жури с председател проф. д.фз.н. Никола Балабанов.

Конкурсът е част от Младежката научна сесия за ученици и студенти на тема: „Природните науки и технологиите“, организирана от Съюза на физиците в България и фондация „Еврика“. Тя ще се проведе в рамките на 49-ата Национална конференция по въпросите на обучението по физика тази година.

Есетата се изпращат по електронната поща на е-mail: PhysConfEdu@phys.uni-sofia.bg  с копие на адрес: lazarova@usb-bg.org .

Текстът на есетата трябва да бъде във формат „Word for Windows“, шрифт Times New Roman, 12 рt, 1 line spаcing. Авторите трябва да посочат името на научния ръководител на избраната тема (ако има такъв), клас и учебно заведение с адрес и пощенски код, както и електронна поща и телефон за контакт. Есета без тази информация няма да бъдат разгледани от журито.

Краен срок: 29 април 2021 г.

Отличените с І, ІІ и ІІІ награда есета в трите възрастови групи (6 – 8 кл., 9 – 12 кл. и студенти) ще бъдат отпечатани в брошура за Младежката научна сесия.

Източник: https://mediabricks.bg/

Прочети повече ТУК.