С близо 8 млн. лв. ремонтират 7 професионални гимназии

Нови седем общински и държавни професионални гимназии ще бъдат обновени и преоборудвани с финансиране по управляваната от Министерство на регионалното развитие и благоустройството програма. Целта е да се създадат условия за модерни образователни услуги чрез подобряване на образователната инфраструктура в професионалните училища. Четири от професионалните гимназии са в направление ветеринарна медицина, горско стопанство и растениевъдство и животновъдство.

С проекти могат да кандидатстват общините Берковица – за Лесотехническа професионална гимназия, Две могили – за Професионална гимназия по селско стопанство “К. А. Тимирязев”, Елхово – за Професионална Гимназия по Механизация на селското стопанство “Ернесто Че Гевара”, Нови пазар за ремонт на Професионална гимназия по селско стопанство и община Лозница -за Професионална гимназия по ветеринарна медицина и земеделие “Александър Стамболийски”. Министерството на образованието и науката може да подаде проект за финансиране на ремонтни дейности в Професионална гимназия по облекло “Ана Май” в Пловдив и Професионална гимназия по електроника и енергетика- Банско.

Източник: news.bg

Прочети повече ТУК.