Успешно завърши обучението по проекта “Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни”

Реализираният през 2022/2023 година проект „Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни“ от „Креативен център Пловдив“ имаше за цел участниците да усвоят знания и умения, необходими за успешна интеграция и повишаване на конкурентоспособността на педагогическия екип в сектора на услугите за възрастни обучаеми. Усвоените компетенции позволиха да се подобри качеството на работата на преподавателите, като те изградиха работеща система за обвързаност между различните образователни направления, новите технологии и чуждоезиковото обучение.

Прочетете повече ТУК

Източник: creative-center.eu