Успешно реализирано дуално обучение в гимназия „Николай Хайтов“ във Варна

Успешно реализирано дуално обучение в гимназия „Николай Хайтов“ във Варна, отчетоха от учебното заведение. През 2018 година 14 ученици са завършили този вид експериментално образование. Целта на дуалната форма е да облекчи прехода от училищната скамейка към работното място, коментират учителите от гимназията във Варна.