Учебен ресторант откриват в професионална гимназия в Благоевград

За осъществяването на идеята от Министерството на образованието е заделило 50 000 лв. Толкова е заделило и самото училище.