Ученици от НПГГСД “Сава Младенов” проведоха своето “пробно стажуване” в Община Тетевен

Ученици от НПГГСД “Сава Младенов” специалност “Горско стопанство и дърводобив”, професия “Техник-лесовъд” проведоха своето “пробно стажуване” в Община Тетевен.
“Пробно стажуване” е една от дейностите на проект “Подкрепа за дуалната система на обучение” по ОП НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ “Подкрепа за дуалната система на обучение”.

Източник: teteven.news

Прочети повече ТУК.