10 години ECVET!

Днес е денят, в който преди 10 години – 18 юни 2009 год. бе приета Препоръката на ЕС и на Съвета за създаване на Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение (ECVET).

Честит Юбилей на всички, които работят за и със системата ECVET!

Едните я разясняват, актуализират, разпространяват, проследяват напредъка, а другите я прилагат директно за различни практически цели – проекти по мобилност, учене през целия живот, признаването на придобитите умения в различни системи и страни, подобряване на съвместимостта между различните образователни системи в професионалното образование и обучение, улесняване намиране на работа по професията си в чужбина, подобряване на конкурентоспособността на лицата пазара на труда, оптимизиране на управлението на човешките ресурси в различни фирми и организации и др. Както виждате, приложните полета на юбилейната система са много и разностранни. Но за съжаление, все още доста хора не знаят за нейните принципи и ползи.

Нека пожелаем прометеевско дръзновение и младежки ентусиазъм на всички, които познават и прилагат системата ECVET! Нека неуморните им усилия доведат до нови върхови постижения и до огромно удовлетворение от постигнатото!

Нека пожелаем на тези, които не познават системата ECVET, да получат нужната ценна информация относно нейните ползи, в нужното време, за нужните цели и на нужното място!

Източник: hrdc.bg

Прочети повече ТУК.