144 СУ “Народни будители” София, специалност: Изобразително Изкуство

Представяне на специалността “Изобразително Изкуство” в училището.