144 СУ “Народни будители” – София, Специалности: Музика, Изобразително изкуство и Хореография”

Представяне на специалностите Музика, Изобразително изкуство и Хореография в училището от Ивелина Вълчанова – преподавател по изящни изкуства.