37 паралелки за държавен план прием в 8-ми клас, отново няма желаещи да учат балнеология

37 паралелки за държавен план прием в 8-ми клас в областта за професионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища за учебната 2020-2021 г. утвърди постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие. От тях 23 са в професионалното обучение, 14 са профилирани, 18 са в дневна форма и 5 в дуална форма на обучение.

Предложението за държавен план прием е изготвено на база ученици в 7-ми клас, предложенията на директорите, потребностите от подготовка на кадри в професионални приоритетни направления.

Подробна обосновка и анализ на предложението пред присъстващите направиха експертът инж. Силвия Тонева и началникът на РУО-Кюстендил Мая Стойчева-Николова. Отбелязано бе, че предложението е съобразено с потребностите от подготовка на кадри за приоритетни професионални направления в плановете за икономическо развитие на общините в областта. С така предложения план-прием за учебната 2020/2021 г. се осигурява достъп до образование и обучение на всички ученици, също така качествено образование и се постигат прогнозните целеви стойности за държавния план-прием на МОН.

Източник: dariknews.bg

Прочети повече ТУК.